דירת 5 חדרים – פנטאוז קומת גג

דירת 5 חדרים טיפוסית 1

דירת 5 חדרים טיפוסית 2

דירת גן קומת קרקע